Osnovni podatki

Št. reg. vložka: 1/26739/00 pri Okrožnem sodišču v Ljubljani dne 9. junija 1995
Osnovni kapital: 9.000.000 SIT

Matična številka: 5910528000

Firma: SISTEMI SHIFT, družba za informacijske tehnologije, d.o.o.
Skrajšana firma: SISTEMI SHIFT d.o.o.
Sedež: 1000 LJUBLJANA, Tbilisijska 57b

Ident. št. za DDV: SI14514532
TRR: 02085-0011101821

Poslovni rezultati

Graf gibanja prometa na letni ravni v mio SIT med leti 1995 in 2004.

Graf gibanja prometa na letni ravni v mio SIT med leti 1995 in 2004.

100 največjih ITK podjetij v 2005!

Podjetje Sistemi Shift d.o.o., se je v letu 2005 po uspešnosti uvrstilo na 36. mesto stotih najuspešnejših slovenskih IT podjetij (lani 41.). V letu 2005 smo dosegli več kot 1.6mlrd SIT čistega prihodka. Indeks rasti znaša 106,70.

Med največjimi za prihodnost!

Podjetje Sistemi Shift d.o.o., se je po uspešnosti uvrstilo na 41. mesto stotih najuspešnejših slovenskih IT podjetij. V letu 2004 smo dosegli več kot 1.4mlrd SIT čistega prihodka in smo tako med prvimi šestimi najuspešnejšimi majhnimi podjetji, ki se ukvarjajo z informacijsko tehnologijo.

Vodstvo podjetja

mag. Tomaž Velechovsky, direktor
E-pošta: tomaz.velechovsky(a)shift.si
Telefon: 01/242 71 82

Karmen Velak, direktorica
E-pošta: karmen.velak(a)shift.si
Telefon: 01/242 71 88

Aleš Kušar, direktor prodaje
E-pošta: ales.kusar(a)shift.si
Telefon: 01/242 71 62

Lastniki

Karmen Velak 43,3 %
Tomaž Velechovsky 43,3 %